Bursa

Vystudovala PedF UK v Praze, se zaměřením na tělesnou výchovu. V současnosti pracuje ve Vysokoškolském sportovním centru jako koordinátor univerzitního sportu. Bikram jóga jí pomáhá udržovat tělo v psychické i fyzické rovnováze. Na první lekci jí přivedla kamarádka, když si stěžovala na zimu. Pocity po první lekci byly smíšené, ale rozhodně se zahřála. Zároveň v tomto cvičení našla skvělou náhradu za paragliding, se kterým v té době skončila. Protože jak paragliding, tak Bikram jóga vyžadují maximální koncentraci (Bikram jóga je však bezpečnější J). Po několika letech praktikování přišlo nejlepší rozhodnutí v jejím životě – absolvovat Teacher Training v Los Angeles. Po úspěšném absolvování získávala zkušenosti v evropských studiích (Německo, Srbsko, Holandsko, Belgie). Od počátku roku 2014 působí jako instruktor v pražském studiu. Bikram jóga ji učí vnímat vlastní tělo, koncentraci, jak být v rovnováze psychicky i fyzicky.

Nejoblíbenější a nejméně oblíbená poloha

Nemám vyloženě oblíbenou nebo neoblíbenou polohu. Každá lekce (a tedy i každá poloha) je jiná. Záleží na vnímání daného okamžiku. Vždy je co zlepšovat, a to je na Bikram józe úžasné. Občas je nejtěžší polohou „dojít do studia“.