Bursa

Vystudovala PedF UK v Praze, se zaměřením na tělesnou výchovu. V současnosti pracuje ve farmacii jako obchodní manažerka a Bikram yoga jí pomáhá zvládat každodenní stres i dlouhé cesty autem. Na první lekci jí přivedla kamarádka, když si stěžovala na zimu. Pocity po první lekci byly smíšené, ale rozhodně se zahřála. Po několika letech, kdy Markétě BY pomohla udržet psychickou rovnováhu (stres v osobním i pracovním životě), přišlo nejlepší rozhodnutí v jejím životě - absolvovat TT v Los Angeles. Po úspěšném absolvování začala učit ve studiu v Bělehradě (Srbsko) a po 4 měsících se přesunula do studia v Antwerpách (Belgie). Od počátku roku 2014 působí jako instruktor v pražském studiu. BY ji učí koncentraci, jak být v rovnováze psychicky i fyzicky.

Oblíbené vs neoblíbené polohy: 

Nemám vyloženě oblíbenou nebo neoblíbenou polohu. Každá lekce (a tedy i každá poloha) je jiná. Záleží na vnímání daného okamžiku. Vždy je co zlepšovat, a to je na BY úžasné. Občas je nejtěžší polohou „dojít do studia“.